Цели за устойчивото развитие 16
SDG 16: Насърчаване на мирни, приобщаващи общества за устойчиво развитие, осигуряване на достъп до правосъдие за всеки и изграждане на ефективни, отговорни и приобщаващи институции на всички нива
Loading...