Всяка викторина се състои от 12 въпроса и три предложени отговора, от които само един е верен. Ще разберете дали сте отговорили правилно веднага след като дадете своя отговор. Когато завършите викторината ще видите крайната оценка на вашите отговори, която ще ви покаже правилните отговори и къде сте се справили, в случай, че не на всички въпроси сте отговорили правилно. Всеки верен отговор ще бъде представен с кратко обяснение. В допълнение ще има помощни материали и анотации, които могат да бъдат използвани за по-нататъшно изучаване. Учениците може да използват крайната оценка, за да помислят върху резултатите индивидуално или в групи.

Възрастта на учениците' и предишните им знания следва да бъдат определящи за нивото на трудност на викторината. Ниво „начинаещ“ е създадено като въвеждащо ниво, за ученици от началото на средно образование най-много до 10 клас. „Средно ниво“ е създадено за ученици от горен курс или като предизвикателство за по-малки ученици. Ниво „експерт“ е създадено за напреднали, вероятно за ученици от горен среден курс или възрастни.

Викторината може да бъде направена на различни езици.