Każdy quiz składa się z 12 pytań, a do każdego z nich są podane 3 możliwe odpowiedzi – lecz tylko jedna prawidłowa Zaraz po udzieleniu odpowiedzi na pytanie dowiecie się, czy była ona prawidłowa. Po zakończeniu quizu zostanie wyświetlone ostateczne podsumowanie Waszych odpowiedzi, pokazująca udzielone przez Was odpowiedzi oraz odpowiedzi poprawne, jeśli popełniliście jakieś błędy. Każda poprawna odpowiedź wyświetlona będzie z krótkim wyjaśnieniem. Dodatkowo pojawią się materiały uzupełniające (linki, klipy video, karty, teksty) i adnotacje, które można wykorzystać do dalszej nauki. Uczniowie mogą wykorzystać podsumowanie rozwiązanego quizu, by przeanalizować swoje wyniki indywidualnie lub w grupie.

Wiek uczniów i poziom wiedzy powinny determinować poziom trudności quizu. Poziom „Początujący” został zaprojektowany jako poziom wprowadzający dla uczniów szkół podstawowych do klasy 10. Poziom „Średniozaawansowany” jest przeznaczony dla uczniów w pierwszych klasach szkół ponadpodstawowych lub jako wyzwanie dla uczniów klas końcowych szkół podstawowych. Poziom „Expert” jest poziomem najbardziej zaawansowanym, odpowiednim najpewniej dla starszych uczniów szkół średnich lub dla dorosłych.

Quiz można rozwiązywać w różnych językach.