Cilj trajnostnega razvoja 17
CTR 17: Okrepiti načine in sredstva za izvajanje ciljev ter oživiti globalno partnerstvo za trajnostni razvoj
Loading...