Vsak kviz je sestavljen iz 12-ih vprašanj, pri katerih lahko izbirate med tremi odgovori, le eden izmed njih je pravilen. Če ste na vprašanje odgovorili pravilno, boste izvedeli takoj, ko nanj odgovorite.

Ko kviz končate, se vam bo prikazala končna ocena vaših odgovorov, prikazali se bodo tudi vaši odgovori in pravilni odgovori, če niste na vse odgovorili pravilno. Vsak pravilen odgovor bo prikazan s kratko razlago. Dodatno pa bo na voljo tudi gradivo in razlage, ki jih lahko uporabite za nadaljnje učenje. Učenci in učenke lahko uporabijo končno oceno, da individualno ali v skupini razmislijo o svojih rezultatih.

Starost učencev in že osvojeno znanje naj bi določala stopnjo težavnosti kviza. »Začetna stopnja« je zasnovana kot predstavitvena stopnja za učence in učenke nižjih letnikov srednje šole. »Srednja stopnja« je zasnovana za učence in učenke višjih letnikov ali pa kot izziv za tiste iz nižjih letnikov srednje šole. »Napredna stopnja« je zasnovana za najzahtevnejše občinstvo, primerna pa je za učence in učenke zadnjih letnikov srednje šole ali odrasle.

Kviz lahko rešujete v različnih jezikih.