Cilj trajnostnega razvoja 3
CTR 3: Poskrbeti za zdravo življenje in spodbujati splošno dobro počutje v vseh življenjskih obdobjih.
Loading...