Cilj trajnostnega razvoja 13
CTR 13: Sprejeti nujne ukrepe za boj proti podnebnim spremembam in njihovim posledicam
Loading...