Quiz Logo

Kære kollegaer

Børn, teenagere og voksne elsker quizzer. De tænder motivation, sjov og begejstring. Deltagerne kan vise, hvor meget de ved og der er altid mulighed for at svare rigtigt. Quizzer skaber en stemning af konkurrence og giver en oplevelse af leg og variation.

Når man bruger quizzer i undervisningssammenhænge, forbedrer det motivationen til at lære og baner vejen for mere uformelle tilgange til at lære om nye emner. Nøglen er at finde den gode balance mellem en legende erhvervelse af viden og simpel test af viden.

For at finde denne balance mellem “ønsker” og “krav”, har vi designet en quiz, som både kan tænde interesse og motivation og samtidig promovere læring gennem diskussion og interaktion om forskellige emner.
Udover at løsne stemningen i klasseværelset, fungerer quizzen derfor også som et læringsredskab, som kan integreres som metode i undervisningen.

Quizzerne er designet til at ramme forskellige behov. De kan bruges som tværfaglige aktiviteter, til forskellige niveauer (begynder, avanceret og ekspert) og på alle skoletrin, men også uden for skolen i undervisningssammenhænge. De kan bruges til at teste viden eller monitorere om eleverne møder læringskravene ved brug ved begyndelsen eller afslutning af et undervisningsforløb. De kan også bruges til at kortlægge elevernes interesser inden for forskellige emner for derved at kunne tilpasse undervisningen hertil. Endeligt, kan de bruges i kombination med et læringsforløb for at forbedre læringen betragteligt.

Vi har lagt særligt vægt på processen for at erhverve ny viden ifølge didaktiske principper ved at tilføje yderligere viden og links til materiale i stedet for blot at give svaret på spørgsmålet.

Vi vil meget gerne høre om dine praktiske erfaringer og dine studerendes reaktioner. Hvis du har nogle metodiske kommentarer eller forslag til materiale, så hiv endelig fat i os. Du kan fange os på: quiz@culpeer4change.eu

Klik her for at komme til quizzer for skoler

 

Didaktisk og metodisk potentiale

De didaktiske og metodiske muligheder er mange. Her giver vi dig nogle flere forslag til tilgange end listet overfor:

 • Brug af quizzer som en introduktion til et nyt emne kan hjælpe eleverne med at udtrykke holdninger, formulere spørgsmål og hypoteser samt at demonstrere eller reflektere over den viden de allerede sidder med.
   
 • Du kan overveje at lave koncepter for problembaserede eller løsningsorienterede opgaver ved at adressere ét eller flere spørgsmål.
   
 • Eleverne kan få til opgave at arbejde individuelt eller i grupper med quizzerne. En stemning af konkurrence kan måske være med til at styrke motivationen.
   
 • Brug af quizzer i et undervisningsforløb træner eleverne i at samle og analysere information, dokumentere resultater og eksaminere hypoteser.
   
 • At afslutte et emne med en quiz kan understøtte læringen og hjælpe eleverne til at strukturere deres viden samt at reflektere over deres nye viden fx på et emnekort.
   
 • Eleverne kan udvikle digital eller ikke-digital dokumentation, præsentationer, læringsplakater eller mundtlige præsentationer. De kan derved også reflektere over deres individuelle involvering i og handling for Verdensmålene.
   
 • Brug af quizzerne til at repetere undervisningsforløb kan hjælpe eleverne til at skabe nye forbindelser og overføre deres viden samt problemløsningsevner til andre områder.
   
 • Et specifikt Verdensmål kan udforskes fra forskellige perspektiver og kan studeres yderligere i grupper.
   
 • Afhængig af alder, kan quiz niveauerne (se herunder) bruges til at lave heterogene studiegrupper. Der findes et stort udvalg af tilgængeligt materiale ved hver kommentar til svarene på spørgsmålene (links til videoklip, tekster, grafer, osv.), som tillader forskellige tilgange.

Klik her for at komme til quizzer for skoler

 

Struktur og rækkefølge af quizzerne

Hver quiz består af 12 spørgsmål, hvor hvert spørgsmål har tre svarmuligheder og ét korrekt svar. Du får svaret på spørgsmålet lige efter du har givet dit svar. Når du er færdig med quizzen, vil du se en samlet evaluering af dine svar. Her vil du kunne se, hvad du har svaret og det rigtige svar, hvis du ikke har svaret rigtigt på alle spørgsmålene. Hvert rigtigt svar vil blive uddybet med en kort forklaring. Der vil også være ekstra materiale og information, som kan bruges til at dykke videre ned i spørgsmålet. Elever kan bruge evalueringen til at reflektere over deres resultater individuelt eller i grupper.

Elevernes alder og viden om Verdensmålene kan bruges som indikator til at vælge quizzens sværhedsgrad.

Begynder passer til elever, som skal have en introduktion til Verdensmålene – det kan både være mellemtrinet eller for elever i udskolingen.
Avanceret passer til elever i udskolingen eller hvis eleverne på mellemtrinet skal have en udfordring.
Ekspert passer til elever, som har et dybt kendskab til Verdensmålene – det kan være elever i udskolingen eller voksne.

Vi håber, at du nyder quizzen og brugen af dem i din undervisning. 

Klik her for at komme til quizzer for skoler

Oplevelser og reaktioner fra elever
Sådan skaber CulPeer4Change quiz interesse for Verdensmålene

Kan quizzer bruges til at præsentere elever for Verdensmålene? Er det overhovedet muligt at skabe interesse for komplekse emner med quizzer? Det er spørgsmål, som vi har fået siden vi begyndte på det europæiske projekt CulPeer4Change, hvor vi – lokale organisationer og institutioner fra Østrig, Bulgarien, Danmark, Tyskland, Italien, Slovenien, Tanzania og Bolivia – arbejder sammen om at forankre Verdensmålene i undervisningen i skoler.

Særligt i disse tider, hvor corona-pandemien har påvirket vores samfund og den dermed følgende hjemmeskole, synes vi, at det var forsøget værd at undersøge effekten af quizzer i undervisningen – og det syntes to 7-klasses lærere fra en skole i Aachen, Tyskland, også!

På baggrund af rapporter om corona-pandemiens positive påvirkning på naturen og miljøet (renere vand i Venedig, færre fly, biler og skibe, renere luft, osv.) og på samme tid det presserende behov for klimaforandringer, bad de deres studerende om at arbejde med emnet i quizformat samt et emne af eget ønske.

Opgaven lød således:

1. Du skal prøve en online quiz om SDG13: Klima. Find den på hjemmesiden: https://culpeer-for-change.eu/quiz/da/select/level-1

2. Til slut vil du komme til en oversigt med alle spørgsmålene, hvor du kan se, hvordan du har klaret dig. Her vil du kunne se flere detaljer om svarene og der er mulighed for at læse endnu mere information via lær mere-knappen (information på engelsk)

Udfordring:
Vælg ét af de 12 spørgsmål, som du er interesseret i.
Klik på lær mere-knappen under svaret på spørgsmålet. Her finder du links til yderligere information om emnet. Med hjælp fra disse kilder (såvel som yderligere research, som du selv kan foretage på nettet) skal du lave en læringsplanche om emnet på dit spørgsmål.

3. En læringsplakat (størrelse: A3) skal indeholde: overskrift, billeder, vigtige nøgleord og korte forklaringer, tegninger, etc. Det er altid vigtigt at det er velorganiseret og læseligt! Uanset hvilket emne du vælger, skal du inkludere en kort beskrivelse om klimaforandringer generelt.

4. Tag et billede af din læringsplakat og send den til os pr. mail senest søndag kl. 18.00.

Lærerne blev meget imponerede over elevernes projekter, især med tanke til de dårlige omstændigheder mange af eleverne havde for at arbejde hjemme. Inden for deadline havde 18 ud af 27 elever sendt dem billeder med deres plakater.

Evalueringen af quizzen var også god: 25 elever meldte tilbage, at de fandt quizzen interessant og motiverende, to fandt den nogenlunde.

Lærerne forstod svarene – spørgsmålene var mangeartede. Det viste sig derudover, at ud af de 12 spørgsmål i quizzen, var 10 blevet udvalgt som emne for læringsplakaterne. Dette er imponerende, da eleverne skulle beslutte sig for, hvilket emne de ønskede at arbejde med, hjemmefra – uden at snakke med deres medstuderende eller lærere om deres valg. På den måde er det tydeligt, at mange forskellige interesser kan nås med quizzens spørgsmål.

Lærerne foreslog derfor eleverne at lave endnu et læringsprojekt med udgangspunkt i quiz om et andet Verdensmål – et forslag, som blev taget varmt imod af eleverne.

Examples of the learning poster from students in Aachen: