Quiz Logo

Drage kolegice in kolegi,

Otroci, najstniki in najstnice ter odrasli obožujejo kvize. Ti vzbudijo motivacijo, zabavo in navdušenje. Igralci in igralke lahko pokažejo svoje znanje in vedno obstaja neka možnost, da izberete pravilen odgovor. Kvizi ustvarijo tekmovalno atmosfero in omogočajo igrivo ter pestro izkušnjo.

Kvizi, ki jih uporabljamo za izobraževalna in strokovna usposabljanja, izboljšujejo motivacijo za učenje in tlakujejo pot »neformalnim« pristopom za nove teme. Ključno je, da ohranjamo zdravo ravnovesje med igrivim pridobivanjem znanja in strogim testiranjem znanja.

Da premostimo paradoks med »zahtevami« in »potrebami«, smo oblikovali elemente kviza, ki po eni strani zanetijo in motivirajo zanimanje za različne probleme ter teme, po drugi strani pa hkrati promovirajo učne dosežke v diskusijah in interakcijo z vsebinsko povezanimi vidiki.
Kvizi ne ustvarjajo le veliko bolj sproščene atmosfere v razredu, temveč nastopajo tudi v vlogi izobraževalnega pripomočka in so lahko integrirani kot »metodološki element v razredu«.

Kvizi so zasnovani za zadovoljitev raznolikih potreb. Lahko so implementirani kot interdisciplinarne aktivnosti, odvisno od stopnje težavnosti (začetnik, poznavalec, strokovnjak) in so primerni za vse šolske stopnje, lahko pa se jih uporablja tudi v vsebinah izven šolskega izobraževanja. Z njimi lahko preverjamo znanje ali spremljamo dosežke učnih ciljev, ko jih uporabimo na začetku in koncu učne enote. Prav tako se jih lahko uporablja za razjasnitev posameznih interesov učenca ali učenke o specifičnemu vidiku, da lahko prilagodimo učno vsebino in njen potek. Če kvize spretno kombiniramo s predmetom učenja, bo to izrazito izboljšalo učne dosežke.

Skozi celoten postopek oblikovanja kvizov in v skladu s konstruktivistično didaktiko smo posebno pozornost namenili procesu pridobivanja novih informacij, saj ne ponujamo le odgovorov na vprašanja, ampak smo dodali tudi dodatne obrazložitve in povezave do dodatne vsebine.

Radi bi slišali vaše praktične izkušnje in odzive vaših učencev in učenk. Če imate metodološke komentarje ali predloge za gradivo, jih prosimo delite z nami. Kontaktirate nas lahko na naslovu: quiz@culpeer4change.eu.

Kliknite, če želite dostopati do kviza za učenke in učence

 

Didaktično-metodološki potencial

Obstaja mnogo didaktično-metodoloških možnosti. Radi bi vam predstavili še nekaj predlogov za pristope, ki smo jih navedli spodaj:

 • Kvize lahko uporabite kot predstavitev nove teme, otroci lahko izrazijo svoje mnenje, formulirajo vprašanja in hipoteze ter demonstrirajo ali odražajo svoje prejšnje znanje.
   
 • Razmislite lahko o konceptualizaciji nalog, ki temeljijo na problemu in so orientirane na iskanje rešitev z naslavljanjem enega ali več vprašanj.
   
 • Otroci lahko kvize rešujejo sami ali pa v skupini. Tekmovalna atmosfera bo morda spodbudila in povečala motiviranost.
   
 • Uporaba kvizov med učenjem posamezne učne enote usposablja otroke za pridobivanje in analiziranje informacij, dokumentacijo rezultatov in preučevanje hipotez.
   
 • Pri zaključevanju posamezne teme lahko kvizi pri otrocih spodbudijo prenos znanja ali rekonstruirajo nadomestila za prenos na »zemljevidu konceptov«.
   
 • Otroci lahko razvijajo digitalno ali ne-digitalno dokumentacijo, predstavitev, učne plakate ali ustne predstavitve. V času samorefleksije lahko razmišljajo o svojem individualnem poteku svoje lastne vpletenosti in aktivnosti pri ciljih trajnostnega razvoja.
   
 • Uporaba kvizov za pregled študijskega gradiva omogoča učencem in učenkam, da ustvarijo nove povezave ali pa da prenesejo svoje znanje ter načine reševanja problemov na druga področja.
   
 • Specifičen cilj trajnostnega razvoja se lahko razišče z različnih perspektiv in se ga še nadalje razišče v študijskih skupinah.
   
 • Odvisno od starosti učencev in učenk so stopnje kviza (glej spodaj) zelo primerne za heterogene študijske skupine. Na voljo je pester izbor dostopnega gradiva in dodatna obrazložitev vsakega odgovora na vprašanje (povezave do video vsebine, besedil, tabel, itd.), kar dovoljuje različne pristope.

Kliknite za kviz za učence in učenke

 

Struktura in zaporedje kvizov

Vsak kviz je sestavljen iz 12-ih vprašanj, pri katerih lahko izbirate med tremi odgovori, le eden izmed njih je pravilen. Če ste na vprašanje odgovorili pravilno, boste izvedeli takoj, ko nanj odgovorite. Ko kviz končate, se vam bo prikazala končna ocena vaših odgovorov, prikazali se bodo tudi vaši odgovori in pravilni odgovori, če niste na vse odgovorili pravilno. Vsak pravilen odgovor bo prikazan s kratko razlago. Dodatno pa bo na voljo tudi dodatno gradivo in razlage, ki jih lahko uporabite za nadaljnje učenje. Učenci in učenke lahko uporabijo končno oceno, da individualno ali v skupini razmislijo o svojih rezultatih.

Starost učencev in učenk in že osvojeno znanje naj bi določala stopnjo težavnosti kviza. »Začetna stopnja« je zasnovana kot predstavitvena stopnja, za učence in učenke nižjih letnikov srednje šole. »Srednja stopnja« je zasnovana za učence in učenke višjih letnikov ali pa kot izziv za učence in učenke nižjih letnikov srednje šole. »Napredna stopnja« je zasnovana za napredne stopnje, primerna za zadnje letnike srednje šole ali odrasle.

Upamo, da ste uživali v reševanju kvizov in da ste jih z veseljem uporabili v vašem razredu!

Kliknite za kviz za učence in učenke

Izkušnje in odzivi učencev
Kako CulPeer4Change kviz veča zanimanje za cilje trajnostnega razvoja

Ali lahko uporabimo kvize, da z njimi učencem in učenkam predstavimo cilje trajnostnega razvoje? Je možno, da s kvizi povečamo zanimanje za kompleksne teme? Kako lahko to storimo? Na ta vprašanja je že od samega začetka poskušal odgovoriti evropski projekt CulPeer4Change, v katerem so lokalne skupnosti in nevladne organizacije iz Avstrije, Bolgarije, Danske, Nemčije, Italije, Poljske, Slovenije in nevladne organizacije iz Tanzanije in Bolivije, skupaj delovali na področju umestitve ciljev trajnostnega razvoja v šolsko izobraževanje.

Še posebej v času epidemije koronavirusa in posledično izvajanem »domačemu učenju« bi bilo poučevanje s pomočjo kvizov vredno preizkusiti, to je bila vsaj ideja dveh učiteljev sedmega razreda v šoli v mestu Aachen. Na podlagi poročil o pozitivnih učinkih pandemije na naravo in okolje (čista voda v Benetkah, manj poletov, vožnje z avtomobili in ladjami, čistejši zrak, itd.) in istočasno na podlagi pomembnosti teme o podnebnih spremembah, so učence prosili, da delajo na teh temah s pomočjo kvizov in se lotijo problematike po svoji izbiri.

1. Rešite spletni kviz na temo 13. cilja trajnostnega razvoja: Podnebje.
Najdete ga lahko na spletni strani: https://culpeer-for-change.eu/quiz/sl/select/level-1
Želimo vam veliko sreče!

2. Pri končnem ocenjevanju kviza boste prejeli seznam vseh vprašanj. Tu boste prejeli podrobne odgovore na vsako vprašanje in pojavil se bo gumb »Preberite več«.

Izziv:
Izberite eno izmed dvanajstih vprašanj, ki vas zanimajo.
Sedaj kliknite na »Preberite več« gumb pod odgovorom na vprašanje. Tu boste našli povezave do nadaljnjih informacij o tej temi.
S pomočjo teh virov (lahko pa se sami lotite še nadaljnje spletne raziskave) boste lahko izdelali učni plakat o temi vašega vprašanja.

3. Vadili smo izdelavo učnih plakatov (velikost: vsaj A3 – ali dva A4 lista zlepljena skupaj): naslov, slike, pomembne ključne besede in kratke razlage, risbe, itd. so vsi del plakata. Vedno je pomembno, da je gradivo jasno urejeno in berljivo! V vsakem primeru bi morali vključiti kratko besedilo o podnebnih spremembah na splošno.

4. Slikajte vaš učni plakat in nam vašo sliko pošljite najkasneje do nedelje do 18:00.

Rezultat tega projekta je oba učitelja zelo navdušil, saj sta vedela za težke domače razmere številnih njunih učencev. Do časovnega roka napisanega zgoraj, je 18 od 27 učencev poslalo svojo sliko plakata.

Ocenjevanje je bilo nato zelo zadovoljujoče: 25 učencev je reklo, da je bil kviz zanimiv in jih je motiviral, dva sta bila z njim zadovoljna.

Razumeli so vprašanja, teme so bile raznolike. 8 učencev je bilo poznih pri dokončevanju svojih plakatov, zato se je kasneje izkazalo, da so od 12-ih vprašanj v kvizu sami izbrali 10 izmed njih za svojo lastno predstavitev. To je še bolj izjemno zaradi tega, ker so se vsi za to odločili sami, doma – brez vpliva učiteljev ali sošolcev. Zatorej se zdi, da vprašanja v kvizu naslavljajo širok spekter interesov.

Predlog, da izvedejo še en učni projekt s pomočjo kviza o še enem cilju trajnostnega razvoja, so učenci toplo sprejeli.

Examples of the learning poster from students in Aachen: