Quiz Logo

Drodzy koledzy,

Dzieci, młodzież i dorośli uwielbiają quizy. Są one źródłem motywacji, ekscytacji i zabawy, podczas której gracze mogą zabłysnąć swoją wiedzą. Quizy tworzą atmosferę współzawodnictwa i dostarczają wesołych i różnorodnych doświadczeń.

Quizy wykorzystywane w szkoleniach edukacyjnych i zawodowych podnoszą motywacje do nauki i torują drogę mniej formalnemu podejściu do nowych tematów. Kluczowe dla utrzymania zdrowego balansu jest połączenie będącego zabawą zdobywania nowej wiedzy z tradycyjnym jej testowaniem.

Aby rozwiązać paradoks między tym, co w edukacji pożądane, a tym co konieczne, zaprojektowaliśmy elementy quizu tak, aby z jednej strony  zmotywować i wywołać zainteresowanie różnymi problemami i tematami, a z drugiej promować edukację poprzez merytoryczne dyskusje i interakcje.

Quizy to znacznie więcej niż tylko rozluźnienie atmosfery w klasie – pełnią także rolę narzędzia edukacyjnego i mogą zostać włączone w metodologie nauczania uczniów szkoły.

Quizy zaprojektowane są z uwzględnieniem różnorodnych potrzeb. Mogą być implementowane jako interdyscyplinarne narzędzia edukacyjne, w zależności od poziomu trudności (początkujący, średniozaawansowany i ekspert), na wszystkich poziomach edukacji szkolnej i pozaszkolnej. Mogą zostać wykorzystane do sprawdzania wiedzy, a także monitorowania osiąganych przez uczniów postępów, jeśli zostaną zastosowane na początku i na końcu nauki danego zagadnienia. Mogą być także użyte do sprecyzowania indywidualnych potrzeb uczniów w celu dostosowania treści i metod nauczania. Połączenie quizów z przedmiotem pozwoli znacznie poprawić osiągnięcia w nauczaniu.

Ponadto, zgodnie z konstruktywistyczną dydaktyką, poświęciliśmy szczególną uwagę procesowi pozyskiwania nowych informacji nie tylko poprzez dostarczanie odpowiedzi, ale także dzięki dodaniu adnotacji i linków do dodatkowych treści.

Chcielibyśmy usłyszeć o Waszych doświadczeniach i reakcjach Waszych studentów. Jeśli macie komentarze dotyczące metodologii lub sugestie dotyczące materiałów, prosimy o podzielenie się nimi. Możecie skontaktować się z nami poprzez adres: quiz@culpeer4change.eu – poprosimy o przesyłanie wiadomości w języku angielskim.

Z dumą pragniemy podkreślić, iż tłumaczenia treści quizów podjęli się sami uczniowie: Mariusz Masłosz, Zuzanna Burzyńska, Zuzanna Kawalec, Jędrzej Boruczkowski, Cyryl Szatan i Zofia Kluz.

Kliknij aby rozpocząć Student Quiz

 

Potencjał dydaktyczno-metodologiczny

Jest wiele możliwości dydaktyczno-metodologicznych. Chcielibyśmy zaproponować Wam  wymienione poniżej:

 • Przy użyciu quizów jako wprowadzenia dla nowego tematu, uczniowie mogą wyrażać opinie, formułować pytania i hipotezy. Daje to także pole dla demonstracji nabytej już wiedzy, a także refleksji nad nią.
   
 • Możecie rozważyć konceptualizację zadań opartych określonych problemach i rozwiązaniach poprzez odpowiadanie na pytania.
   
 • Uczniowie mogą zostać przydzieleni zarówno do indywidualnej, jak i grupowej pracy z quizami. Atmosfera współzawodnictwa może pomóc w zwiększeniu motywacji.
   
 • Korzystanie z quizów podczas zajęć dydaktycznych uczy studentów gromadzenia i analizowania informacji, dokumentowania wyników i sprawdzania hipotez.
   
 • Podsumowując temat, quizy mogą zachęcać uczniów do przekazywania wiedzy oraz do rozważania zmiany schematów transferu wiedzy poprzez mapy myśli.
   
 • Uczniowie mogą opracowywać cyfrową lub tradycyjną dokumentację, prezentację, plakaty edukacyjne lub wystąpienia ustne. W chwili autorefleksji uczniowie mogą zastanowić się nad swoją indywidualna drogą zaangażowania i działania zgodnie ze Zrównoważonymi Celami Rozwoju.
   
 • Wykorzystanie quizów do powtórki materiału pozwala uczniom nawiązać nowe relacje lub przenosić swoją wiedzę oraz umiejętności rozwiązywania problemów na inne obszary.
   
 • Określony Cel Zrównoważonego Rozwoju można rozważyć z różnych perspektyw, a następnie badać w grupach badawczych.
   
 • W zależności od wieku, poziomy quizu (patrz poniżej) są odpowiednie dla zróżnicowanych grup badawczych. W adnotacji do każdego pytania jest szeroki wybór materiałów (linki do klipów video, teksty, karty etc.), umożliwiające wielowymiarowe podejście.

Kliknij by rozpocząć Student Quiz

 

Struktura i kolejność quizów

Każdy quiz składa się z 12 pytań, a do każdego z nich są podane 3 możliwe odpowiedzi – lecz tylko jedna prawidłowa Zaraz po udzieleniu odpowiedzi na pytanie dowiecie się, czy była ona prawidłowa. Po zakończeniu quizu zostanie wyświetlone ostateczne podsumowanie Waszych odpowiedzi, pokazująca udzielone przez Was odpowiedzi oraz odpowiedzi poprawne, jeśli popełniliście jakieś błędy. Każda poprawna odpowiedź wyświetlona będzie z krótkim wyjaśnieniem. Dodatkowo pojawią się materiały uzupełniające i adnotacje, które można wykorzystać do dalszej nauki. Uczniowie mogą wykorzystać podsumowanie rozwiązanego quizu, by przeanalizować swoje wyniki indywidualnie lub w grupie.

Wiek uczniów i poziom wiedzy powinny determinować poziom trudności quizu. Poziom „Początujący” został zaprojektowany jako poziom wprowadzający dla uczniów szkół podstawowych do klasy 8. Poziom „Średniozaawansowany” jest przeznaczony dla uczniów w pierwszych klasach szkół ponadpodstawowych lub jako wyzwanie dla uczniów klas końcowych szkół podstawowych. Poziom „Expert” jest poziomem najbardziej zaawansowanym, odpowiednim najpewniej dla starszych uczniów szkół średnich lub dla dorosłych.

Mamy nadzieję, że spodoba się Wam rozwiązywanie quizów i wykorzystanie ich w swoich klasach!

Kliknij by rozpocząć Student quiz