Quiz Logo

Уважаеми колеги,

Децата, тийнейджърите и възрастните обичат викторини. Те мотивират, забавни са и вълнуващи. Играчите могат да покажат колко много знаят и има шанс да дадат правилни отговори. Викторините създават състезателна атмосфера и предоставят възможности за разнообразно забавление.

Викторините, използвани за образователни цели и професионално обучение, подобряват мотивацията за учене и проправят пътя на „неформалните“ подходи към новите теми. Ключът е да се запази здравословния баланс между получаването на знания в игрови формат и обикновеното тестване на знания. 

За да направим мост между това, което човек „иска“ и това, от което има „нужда“, ние създадохме викторини с елементи, които да разпалват и мотивират интереса към различните проблеми и теми от една страна, а от друга страна да насърчават учене посредством дискусии и взаимодействие със съдържателни аспекти.
Викторините служат не само за разведряване на атмосферата в класната стая, но също така и като образователни инструменти и като такива могат да бъдат интегрирани като „методически елемент на обучението в класната стая“. 

Викторините са създадени така, че да отговарят на множество потребности. Те може да бъдат приложени като интердисциплинарни дейности, с различно ниво на трудност (начинаещ, средно ниво, експерт) и на всички нива, както в училищен, така и в извънучилищен обучителен контекст. Те може да се използват за тестване на знания или за проследяване на постигането на обучителните цели, когато се използват в началото или в края на даден урок. Може да се използват и за внасяне на яснота по въпроси, които са от индивидуален интерес за някои ученици' по отношение на специфични аспекти, така че да се адаптира обучителното съдържание и посоката на действие.
Правилното съчетаване на викторините с темите на преподаваните предмети ще подобри значително учебните постижения.

В синхрон с конструктивната дидактика, ние обърнахме специално внимание на процеса на получаване на нова информация не само чрез даване на отговори на въпроси, но и чрез добавяне на анотации и връзки към допълнително съдържание.

Бихме желали да разберем повече за вашия практически опит и реакциите на вашите ученици'. Ако имате методически коментари или предложения относно материала, моля споделете ги с нас. Можете да се свържете с нас чрез: quiz@culpeer4change.eu.

Кликнете тук за викторина за ученици

 

Дидактическо-методически потенциал

Дидактическо-методическите възможности са много. Бихме искали да ви запознаем с още няколко предложения относно изредените по-горе подходи:

 • Ако използвате викторините при въвеждането на нова тема, учениците може да изкажат мнение, да формулират въпроси и хипотези и да демонстрират или да поразсъждават относно неща, които вече знаят.
   
 • Може да помислите за оформяне и възлагане на задачи, ориентирани към проблеми и решения, като адресирате един или няколко въпроси.
   
 • На учениците може да им бъде възложено да работят по викторините индивидуално или в групи. Състезателната атмосфера може да помогне за повишаване на мотивацията.
   
 • Използването на викторина по време на преподаването на даден урок, подготвя учениците за събиране и анализиране на информация, както и за документиране на резултатите от процеса на проучване на различни хипотези.
   
 • При приключването на даден урок или тема, викторините могат да насърчат трансферно учене сред учениците или реструктуриране на знанията в концептуална карта.
   
 • Учениците може да създадат дигитална или недигитална документация, презентации, образователни постери или устни представяния. По време на саморефлексията, учениците може да обмислят индивидуалното си включване в дейности, свързани с целите на устойчиво развитие (SDGs).
   
 • Използването на викторини за преглед на изучаван материал позволява на учениците да създадат нови връзки или да трансферират своите знания и умения за решаване на проблеми към други сфери.
   
 • Конкретна SDG може да бъде проучена от различна гледна точка и допълнително да бъде разгледана в учебни групи.
   
 • В зависимост от възрастта, нивата на викторините (вижте по-долу) са подходящи за хетерогенни групи обучаеми. Съществува широк набор от материали, налични към анотацията към всеки въпрос (линкове към видео клипове, текст, графики и прочие), позволяващи използване на различни подходи.

Кликнете тук за викторина за ученици

 

Структура и последователност на викторините

Всяка викторина се състои от 12 въпроса и три предложени отговора, от които само един е верен. Ще разберете дали сте отговорили правилно веднага след като дадете своя отговор. Когато завършите викторината ще видите крайната оценка на вашите отговори, която ще ви покаже правилните отговори и къде сте се справили, в случай, че не на всички въпроси сте отговорили правилно. Всеки верен отговор ще бъде представен с кратко обяснение. В допълнение ще има помощни материали и анотации, които могат да бъдат използвани за по-нататъшно изучаване. Учениците може да използват крайната оценка, за да помислят върху резултатите индивидуално или в групи.

Възрастта на учениците' и предишните им знания следва да бъдат определящи за нивото на трудност на викторината. Ниво „начинаещ“ е създадено като въвеждащо ниво, за ученици от началото на средно образование най-много до 10 клас. „Средно ниво“ е създадено за ученици от горен курс или като предизвикателство за по-малки ученици. Ниво „експерт“ е създадено за напреднали, вероятно за ученици от горен среден курс или възрастни.

Надяваме се викторините да ви харесат и да ги използвате в класната стая!

Кликнете тук за викторина за ученици

 

Опит и реакции на ученици
По какъв начин викторините на проект CulPeer4change повишават интереса към целите за устойчиво развитие

Могат ли викторините да се използват за представяне на целите за устойчиво развитие пред учениците? Възможно ли е изобщо да са повиши интереса към сложни теми посредством викторина? Как може да стане това? Тези въпроси бяха зададени в началото от европейския проект CulPeer4change, в който местни власти и НПО от Австрия, България, Дания, Германия, Италия, Полша, Словения и НПО от Танзания и Боливия работят за устойчивото внедряване на целите за устойчиво развитие в училищното образование.

Особено по времето на корона вируса и свързаното с него „обучиение от дома“ би си струвало да се направи експеримент, каквато бе идеята на двама преподаватели на седмокласници в общообразователно училище в Аахен. На базата на докладите от положителните ефекти от корона вируса върху околната среда (чистите води на Венеция, по-малко полети, автомобили и кораби, по-чист въздух и прочие) и в същото време неотложността на темата, свързана с климатичните промени, учениците на въпросите двама преподаватели бяха помолени да работят по викторината и да се занимаят с аспект, който сами са избрали.

Ето указанията дадени от двамата преподаватели към учениците:

1. Предстои да отговорите на въпросите от викторина по тема SDG 13: Климат.
Можете да я откриете на сайта: https://culpeer-for-change.eu/quiz/bg/select/level-1
Успех!

2. При оценката на викторината накрая ще получите списък с въпроси. Тук ще трябва да дадете отговори на всеки въпрос и след всеки въпрос ще се появява бутон „Научете повече“.

Предизвикателство:
Изберете един от 12 въпроса, който ви е особено интересен.
Сега изберете бутон „Научете повече“ под отговора на въпроса. Тук ще намерите препратки към допълнителна информация по темата.
С помощта на тези източници (разбира се вие може да продължите сами с проучването в интернет) трябва да създадете обучителен постер по темата на избрания въпрос.

3. Упражнявахме се върху обучителните постери (размер: поне A3 – т.е. два листа с размер A4 залепени заедно): те включват заглавие, снимки, важни ключови думи и кратки обяснения, лично творчество и прочие. Винаги е важно постерът да е ясно организиран и четлив! Във всеки случай трябва да включите кратък текст по темата за климатичните промени.

4. Направете снимка на вашия постер и ни я изпратете най-късно до неделя 18:00 CET.

Резултатите силно впечатлили двамата учители, защото те били наясно с трудното семейно положение на част от техните ученици. До посочения час и ден, 18 от 27 ученика били изпратили снимки на техните постери.

Оценката била много удовлетворяваща: 25 ученици докладвали, че викторината била интересна и мотивираща, а според двама тя била окей.

Учениците разбрали отговорите, темите били разнообразни. Тък като 8 ученици закъснели със завършването на своите постери, се оказало, че от 12-те въпроса във викторината, 10 са били избрани за презентациите. Това е впечатляващо, защото изборът на въпросите е бил самостоятелно решение на младежите, което те са взели самостоятелно вкъщи – без да са повлияни от учител или от връстници. Това означава, че въпросите във викторината са засегнали доста широко поле на интереси.

Предложението за изпълняване на друг обучителен проект с викторина, занимаваща се с друга цел на устойчивото развитие, е приветстван от учениците.

Examples of the learning poster from students in Aachen: