Bulgaria

Gmina Płowdiw

Gmina Płowdiw jest zaangażowana w rozwój i budowę systemu edukacji poprzez integrację i wsparcie dzieci i osób starszych, a także grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji życiowej, poprzez edukację nieformalną. Gmina Płowdiw uczestniczy w realizowanych na dużą skalę projektach wykorzystujących „peer learning” w ramach programu Global Learning, koncentrując się szczególnie na kwestii świadomości problemów społecznych i likwidacji wszelkich form nierówności.

Logo of Municipality of Plovdiv

Municiaplity of Plovdiv
Stefan Stambolov Square 8

4000 Plovdiv, Bulgaria
+359 887 943763
info@plovdiv.bg
https://www.plovdiv.bg/en/

Foundation for Development of the Cultural and Business Potential of Civil Society

Fundacja na Rzecz Rozwoju Potencjału Kulturowego i Biznesowego Społeczeństwa Obywatelskiego  od 2010 roku jest częścią projektów koncentrujących się na globalnej edukacji w zakresie  zrównoważonego rozwoju i miała zaszczyt gościć ambasadorów z Global South, którzy wygłosili swoje przesłanie na temat globalnych problemów i potrzeby pilnej interwencji z wykorzystaniem  metod cultural peer learning. Nasze bliskie kontakty ze szkołami w całym kraju i nasze wyjątkowe doświadczenie w stopniowym wprowadzaniu zmian, skupiając się za jednym razem na jednym kroku, na jednej szkole, poprzez nieformalne działania edukacyjne sprawiają, że jesteśmy bardzo szczęśliwi mogąc być częścią tego projektu, który skupia się na podnoszeniu świadomości na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju poprzez cultural peer learning.

Logo of FDCBPCS

FDCBPCS
Mladost 4, building 425, entrance 3, ap. 53
Sofia 1715, Bulgaria
+359 2 4342244
cubufoundation@gmail.com
www.cubufoundation.com