Bulgaria

Община Пловдив

Община Пловдив е ангажирана с развитието и изграждането на образователната система, с интеграцията и подкрепата за деца и възрастни, както и за хора в неравностойно положение посредством неформално обучение. Община Пловдив участва и изпълнява мащабни проекти, използвайки взаимно обучение за глобално образование с фокус върху информираността по отношение на социалните проблеми и преодоляването на неравенствата.

Logo of Municipality of Plovdiv

Община Пловдив
Пл. Стефан Стамболов 8 4000 Пловдив, България

+359 887 943763
info@plovdiv.bg
https://www.plovdiv.bg/en/

ФРКБПГО

Фондация за Развитие на Културния и Бизнес Потенциал на Гражданското Общество участва в дейности с фокус глобално образование за устойчиво развитие от 2010г. насам и имаше честта да приветства посланици от Глобалния Юг, които предадоха своите послания по глобални въпроси и нуждата от спешни действия чрез използване на методи за културно и взаимно обучение. Нашите контакти с училища в цялата страна и отличния ни опит в оказване на въздействие стъпка по стъпка посредством мерки от неформалното образование ни прави повече от заинтересовани да бъдем част от този проект, който цели повишаване на информираността за SDG чрез културно и взаимно обучение.

Logo of FDCBPCS

ФРКБПГО
Младост 4, бл. 425, вх. 3, ап. 53 София 1715, България
+359 2 4342244
cubufoundation@gmail.com
www.cubufoundation.com