Срещи и обмен – виртуални и реални.

В тези необичайни времена на Covid-19 пандемия, международните срещи бяха почти невъзможни през 2020г. До някаква степен обаче ние успяхме да фасилитираме срещи и обмени чрез различни онлайн и хибридни формати.
Тези формати (например видео истории от живота в общността, креативни видео обучителни материали, заснети артистични продукции) ще продължат да ни бъдат в помощ до това лято.

За периода от август до ноември тази година, ние отново ще поканим групи в Европа, което ще направи директния обмен и срещи възможни. Групите от миналата година ще бъдат включени отново: