Italy

Municipality / Provincia Varese

Провинция Варезе е включила в своята политика насърчаването на устойчивото развитие на своята територия. Една от стратегическите дейности, които реализираме за постигането на тези цели е обучението по екологична устойчивост за новите поколения посредством програма „Зелено училище“. Ето защо се вълнуваме да сме част от проект Culpeer4change.

Logo of Provincia Varese

Provincia di Varese
Piazza Libertà 1

21100 Varese, Italy
+39 (0)332 252111 
provinciavarese@provincia.va.it
http://www.provincia.va.it/provincia-di-varese          

Istituto OIKOS

Istituto Oikos възнамерява да подкрепя и вдъхновява новото поколение към активно, осъзнато и уверено гражданство, към изграждане на по-включващо и устойчиво общество. Щастливи сме да ангажираме училищата, за да направим Програма 2030 реалност.

Logo of Istituto OIKOS

Istituto OIKOS
Via Crescenzago 1

20134 Milan, Italy
+390221597581
info@istituto-oikos.org
https://www.istituto-oikos.org/

Pixel

Pixel е обучителна организация с почти 20 г. опит в сферата на международното сътрудничество и управлението на ЕС проекти. Международно сътрудничество и Европа са ключовите думи, които обясняват защо искаме да сме част от този проект. Целите за устойчиво развитие (SDG) са дефинирани на глобално ниво и Европа има стратегическа роля за постигането им. Освен това SDG могат да бъдат постигнати чрез взаимна ангажираност и международно сътрудничество. Това са главните причини, поради които Pixel реши да се включи в партньорството на Culpeer4Change.

Logo of Pixel

PIXEL
Via Luigi Lanzi 12, 50134 Firenze, Italy

(+39) 055 48 97 00
(+39) 055 48 53 81
info@pixel-online.net
https://www.pixel-online.net/