Italy

Municipality / Provincia Varese

Prowincja Varese włączyła promowanie zrównoważonego rozwoju terytorialnego do swojej polityki lokalnej. Jednym ze strategicznych działań, które podejmujemy, aby osiągnąć ten cel, jest edukowanie nowych pokoleń w zakresie zrównoważonego rozwoju środowiska poprzez program „Zielonej Szkoły”. Dlatego też cieszymy się, że możemy być częścią projektu Culpeer4change.

Logo of Provincia Varese

Provincia di Varese
Piazza Libertà 1

21100 Varese, Italy
+39 (0)332 252111 
provinciavarese@provincia.va.it
http://www.provincia.va.it/provincia-di-varese          

Istituto OIKOS

Instytut Oikos zamierza wspierać i inspirować nowe pokolenie aktywnych, świadomych i pewnych siebie obywateli, aby stworzyć bardziej integracyjne i zrównoważone społeczeństwo. Z radością angażujemy szkoły w realizację Agendy 2030.

Logo of Istituto OIKOS

Istituto OIKOS
Via Crescenzago 1

20134 Milan, Italy
+390221597581
info@istituto-oikos.org
https://www.istituto-oikos.org/

Pixel

Pixel jest międzynarodową instytucją edukacyjną i szkoleniową z prawie 20-letnim doświadczeniem we współpracy międzynarodowej i zarządzaniu projektami europejskimi. Współpraca międzynarodowa i Europa to kluczowe słowa pozwalające zrozumieć, dlaczego cieszymy się, że możemy być częścią tego projektu.

Po pierwsze, Cele Zrównoważonego Rozwoju zostały zdefiniowane na poziomie globalnym, a Europa odgrywa strategiczną rolę w ich osiągnięciu. Po drugie, Cele Zrównoważonego Rozwoju można osiągnąć zarówno poprzez wzajemne zaangażowanie, jak i współpracę międzynarodową. To są główne powody, dla których Pixel postanowił zostać częścią partnerstwa Culpeer4Change.

Logo of Pixel

PIXEL
Via Luigi Lanzi 12, 50134 Firenze, Italy

(+39) 055 48 97 00
(+39) 055 48 53 81
info@pixel-online.net
https://www.pixel-online.net/