Denmark

Gmina Kalundborg

Kalundborg Kommune z przyjemnością bierze udział w tym projekcie, ponieważ chcemy podnosić świadomość młodych ludzi na temat zrównoważonego rozwoju. Cele zrównoważonego rozwoju są częścią nowej strategii rozwoju gminy Kalundborg i będą częścią naszej przyszłej polityki dotyczącej dzieci i młodzieży. Dlatego chcemy promować edukację rozwojową zarówno w ramach kształcenia formalnego jak i nieformalnego.

Logo of Kalundborg

Municipality of Kalundborg
Holbaekvej 141 B

4400 Kalundborg, Denmark
+45 22 64 16 20
kalundborg@kalundborg.dk
www.kalundborg.dk         

SPOR Media

W Danii od 2004 r. organizujemy wizyty grup artystów z Global South. To doskonały sposób aby młodzi mogli poznać życie innych ludzi i jednocześnie dobrze się bawić.

Logo of SPOR Media

Spor Media
Elmegade 5, 1. th,

2200, København N
+45 3536 0940
spor@spormedia.dk
https://www.spormedia.dk/

Gmina Sonderborg

Gmina Sonderborg kładzie duży nacisk na środowisko i zrównoważony rozwój. W 2006 r. uruchomiono inicjatywę pod nazwą Projekt Zero, której celem jest uczynienie z obszaru gminy strefy neutralnej pod względem emisji CO2 do 2029 r. Następnie opracowano strategię na rzecz zrównoważonego rozwoju, obejmującą kwestie gospodarcze, społeczne, kulturalne i środowiskowe. W 2017 roku Sonderborg stał się pierwszym duńskim miastem w  UNESCO Global Network of Learning Cities

Logo of Sonderborg

Municipality Sonderborg
Rådhustorvet
106400 Sønderborg, Denmark
+45 88 72 64 00
post@sonderborg.dk
http://en.sonderborgkommune.dk/