Danska

OBČINA KALUNDBORG

Občina Kalundborg je vesela, da je lahko del projekta, saj želimo ozaveščati mlade ter spodbujati njihovo kritično razumevanje trajnostnega razvoja. Cilji trajnostnega razvoja so del nove razvojne strategije Občine Kalundborg in bodo del naše prihodnje otroške in mladinske politike. Zato želimo spodbujati razvoj izobraževanja s pomočjo formalnega in neformalnega izobraževanja.

Logo of Kalundborg

Municipality of Kalundborg
Holbaekvej 141 B

4400 Kalundborg, Denmark
+45 22 64 16 20
kalundborg@kalundborg.dk
www.kalundborg.dk         

SPOR MEDIA

Na Danskem izvajamo organizirane obiske kulturnih skupin iz držav globalnega juga od leta 2004 dalje. To je odličen način, kako lahko mladi spoznajo življenja drugih ter se istočasno zabavajo.

Logo of SPOR Media

Spor Media
Elmegade 5, 1. th,

2200, København N
+45 3536 0940
spor@spormedia.dk
https://www.spormedia.dk/

OBČINA SONDERBORG

Delovanje Občine Sonderborg se močno osredotoča na okolje in trajnost. Leta 2006 je sprožila pobudo Project Zero, katere cilj je narediti občino ogljično nevtralno do leta 2029. Temu je sledil razvoj Trajnostne strategije, ki vključuje ekonomske, socialne, kulturne in okoljske vidike. Leta 2017 je Sonderborg postalo prvo dansko UNESCO učeče se mesto.

Logo of Sonderborg

Municipality Sonderborg
Rådhustorvet
106400 Sønderborg, Denmark
+45 88 72 64 00
post@sonderborg.dk
http://en.sonderborgkommune.dk/