Blog

19.03.2020

CULPEER4Change - mreža ciljev traj-nostnega razvoja

CULPEER4Change mreža obsega petnajst občin, regij in nevladnih organizacij (NVO) iz Bolgarije, Danske, Nemčije, Italije, Avstrije, Poljske in Slovenije kot tudi partnerje iz Bolivi-je in Tanzanije, ki stremijo k formaliziranju “Ciljev traj-nostnega razvoja” v izobraževalnem sistemu omenjenih občin in regij. Uporabljamo pristop kulturnega in med-vrstniškega učenja in izmenjavo ter sodelovanje mladih umetnikov iz Azije, Afrike, Srednje in Latinske Amerike.