Rivers of Meeting

Skupina Rivers of Meeting (RoM) se nahaja v rečni skupnosti Cabelo Seca, na stičišču med rekami Itacaiúnas, Tocantins in Araguaia. Regijo močno ogrožajo rudarstvo železa, hidroelektrarne in kmetijstvo. Za skupino je ohranjanje rek, gozdov in biotske raznovrstnosti močno povezano z ohranjanjem in ponovnim ustvarjanjem avtohtone kulture v Cabelo Secu. Delo skupine podpirata občinska uprava in uprava mesta Marabá v integriranem projektu “bem viver” (good life).

Kolektiv “Afro Raiz”
Skupina “AfroRaiz” so mladi, ki so se vanjo vključili kot ogroženi otroci, ne da bi vedeli, kje je Afrika ali kaj je Amazonija. Danes so umetniki, vodje delavnic in kulturni menedžerji, prepoznani v skupnosti, mestu in regiji. Skupina želi zagotoviti in zaščititi sanitarno, ekonomsko, kulturno in ekološko oskrbo. Za to uporabljajo veliko različnih metod, da presežejo obstoječe meje in izkoristijo človeški potencial. Ponujajo delavnice za glasbo, ples, umetnost, gledališče, književnost, kuhanje, video in filmsko produkcijo.

Skozi povezovanje vseh umetnosti najstniki “uporabljajo” svojo kreativnost in znanje za navdihovanje drugih skupnosti v regiji, da vidijo okolje in sebe kot ključ do trajnostne prihodnosti z namenom dobrega življenja za vse. Mladi umetniki ustvarjajo predstave in organizirajo delavnice, da ohranijo spomine in zgodbe iz regije in dekolonizirajo domišljijo.

Minister za šolstvo v mestu Marabá je sprejel, da sta eko-izobraževanje in kulturno delovanje skupnosti za izobraževanje učiteljev in formalno izobraževanje bistvenega pomena. Šole bi morale postati “soba za preobrazbo”, v kateri se bodo učenci lahko kulturno izobraževali, se učili demokratičnih veščin samoupravljanja in medkulturnih pogajanj. Medtem je 210 šol v regiji na poti, da postanejo “šole ciljev trajnostnega razvoja/SDG schools” z vključevanjem in uresničevanjem ciljev trajnostnega razvoja.

REKE NA NEBU (RIVERS IN THE SKY) – Festival dobrega življenja v amazonski regiji

Ali lahko ples in tolkala ohranijo največjo tehnologijo pred propadom? Ta nova plesno-tolkalna predstava temelji na desetih letih kulturnih dejavnosti mladih avtohtonih afriških umetnikov iz skupnosti Cabelo Seco v amazonski regiji. Predstava želi dramatizirati življenjsko črto med živahnimi spomini na kolonizacijo in suženjstvo ter življenjskimi ravnmi ljudi, s katerimi se soočamo po svetu. 

V vseh igrah skupine AfroRaiz bomo pomembna in dejanska vprašanja preučili skozi praznovanje lepote in odpornosti Amazonke ter moči mladih, da ustvarijo skupnosti upanja. Sedem močnih prizorov se zaključi s 15-minutno delavnico in dinamično javno razpravo pod vodstvom mladih umetnikov.