Digitalni formati

Digitalne ponudbe dopolnjujejo in bogatijo osebna medkulturna mladinska srečanja projekta CULPEER4change!

Ta zaključek lahko sklenemo po letu dni preizkušanj, stalnega vsebinskega in tehničnega razvoja ter izdelavi številnih učnih enot, izobraževalnih iger, kvizov in videoposnetkov.

Naši partnerji, mladi umetniki z globalnega juga, bodo tudi letos v Evropi. Naše mladinske kulturne skupine lahko spoznate na različne načine in z njimi vsebinsko in likovno sodelujete.

Naša ponudba vključuje:
  • Video gradivo: vsaka partnerska skupina z globalnega juga predstavi sebe, razmere ter umetniško delo.
  • Spletni klepeti, ki vam omogočajo, da se prvič spoznate.
  • Virtualne delavnice: vnaprej pripravljeni videoposnetki za učenje plesa ali delavnice v živo, na katerih lahko ples – predvajan v živo – vadimo skupaj.
  • Domače zgodbe: naši mladi se ukvarjajo s skupno temo, ustvarjajo kratke videoposnetke in si virtualno izmenjujejo ideje s skupinami vrstnikov z globalnega juga.
  • Kviz o CTR-jih, razdeljen na tri težavnostne stopnje, je bil že nekajkrat uspešno preizkušen. Čez nekaj mesecev bo na razpolago 17 kvizov o ciljih trajnostnega razvoja.
  • E-izobraževalni tečaj za učitelje, pedagoge in socialne delavce o treh ciljih trajnostnega razvoja – podnebne spremembe, otrokove pravice in migracije – s številnimi praktičnimi učnimi enotami in predlogi za učenje.

Prisrčno ste vabljeni, da izkoristite našo ponudbo!
Uporablja se lahko prilagodljivo bodisi na šolskih prireditvah bodisi v majhnih učnih skupinah ali samostojno, npr. pri šolanju na domu.
Digitalne naprave, kot so prenosniki, pametni telefoni ali projektorji/ pametne table, so zaželeni. Ponujamo moderiranje in prevajanje na vseh digitalnih srečanjih.

Od avgusta 2021 dalje načrtujemo, da bomo nekatere od teh mladinskih kulturnih skupin povabili v Evropo, tako da se bo medsebojno učenje prek osebnih delavnic in nastopov znova odvijalo v vseh naših evropskih partnerskih mestih, kar znova pomeni:

Pripravite prizorišče za svetovno mladino!