S pomočjo projekta CULPEER4change mladi ljudje postajajo svetovni državljani

Some keywords

Nemška organizacija KinderKulturKarawane že več kot dvajset let mladim po svetu ponuja oder v gledališčih, kulturnih centrih, na različnih festivalih – predvsem pa v šolah. Mladi umetniki z globalnega juga prikazujejo prizore iz svojega vsakdana: življenja svojih družin, vrstnike ter soseske, z gledališčem, plesom, cirkusom, akrobacijami in glasbo.

Ti mladi tudi v našem projektu dobijo obraz in glas. Skozi kreativni dialog med vrstniki z globalnega juga in Evrope postavljajo temeljni kamen za skupno zavezanost globalni pravičnosti, prehod iz raznolikega znanja v dejansko ukrepanje in na ta način učijo, kako postati pravi svetovni državljani.

Mreža za cilje trajnostnega razvoja

Od februarja 2019 občine in nevladne organizacije v Bolgariji, Nemčiji, Italiji, Avstriji, Sloveniji, na Poljskem in Danskem ter projekti v Tanzaniji in Boliviji sodelujejo pri uporabi inovativnega koncepta kulturnega medvrstniškega učenja v triletnem projektu za vključitev ciljev trajnostnega razvoja (CTR) v lokalne in regionalne kurikulume ter želijo v sodelujočih mestih in občinah pritegniti večjo pozornost javnosti ter pripravljenost za družbeno-ekološke spremembe. 

V okviru projekta "CULPEER4change" se bo mreža osredotočala na tri CTR-je:

SDG 13.3 "SPREJETI NUJNE UKREPE ZA BOJ PROTI PODNEBNIM SPREMEMBAM IN NJIHOVIM POSLEDICAM" - poudarjeni bodo globalni vzroki in vplivi podnebnih sprememb ter razvoj ustvarjalnih možnosti za ukrepanje.
SDG 16.2 "IZKORENINITI ZLORABO IN IZKORIŠČANJE OTROK, TRGOVINO Z NJIMI, VSE VRSTE NASILJA NAD OTROKI IN NJIHOVO MUČENJE" - pravice otrok so v središču dejavnosti, ki jo podpira dvanajst mladinskih skupih z globalnega juga.
SDG 10.7 "FOMOGOČITI UREJENE, VARNE, UREJENE, ZAKONITE IN ODGOVORNE MIGRACIJE" - vzroki in učinki migracij in bega so v središču dejavnosti, ki obravnava begunske probleme v Evropi.

Kölnski inštitut "Institut equalita e.V." je prevzel vlogo vodilnega partnerja projekta v imenu mestne občine Köln. Projekt financira Evropska komisija.

Projekti ustvarjalnih izmenjav

Image of a theatre groupJedro celostnega projekta so projekti ustvarjalnih izmenjav mladih umetniških skupin z globalnega juga in mladih v šolah ter mladinskih centrih v sodelujočih evropskih občinah Kalundborg, Sonderborg, Plovdiv, Nova Gorica, Varese, Wroclav, Gdansk, Langenlois in Köln. Mladi umetniki so prav za naš projekt razvili posebne scenske nastope na enega od zgoraj omenjenih CTR-jev za čim bolj uspešno izmenjavo. To pa je nedvomno izhodišče, ki ga mladi razvijajo skupaj, rezultat skupnega dela pa bo na koncu predstavljen javnosti.

Te ustvarjalne projekte izmenjave intenzivno pripravljajo predstavniki projektnih partnerjev z globalnega juga na nekajdnevnih obiskih, ki so dogovorjeni nekaj mesecev vnaprej, tako da tudi vključeni mladi in učitelji iz Evrope vedo, kateri navdušujoč in poučen projekt bodo kasneje doživeli.

Zidne poslikave

Image of a muralObčine imajo priložnost, da za CTR-je, omenjene v njihovem mestu, ustvarijo veliko zidno poslikavo. Trije umetniki iz Evrope, globalnega juga ter matične države v šestih tednih skupaj z učenci ustvarijo zidno poslikavo na velikem in vidnem mestnem zidu. Na takšen način dajo kreativen in trajnosten zgled za izvajanje ciljev trajnostnega razvoja.

Konference

V vsaki sodelujoči državi bo potekala tudi enodnevna konferenca, ki bo združila strokovnjake za izobraževanje na državni ravni. Skupaj s predstavniki našega projekta bodo razpravljali o priložnostih in načinih za spodbujanje celostnega pristopa k izobraževanju CULPEER4change v didaktičnih okvirnih načrtih in šolskih učnih načrtih. Tudi tu bo na koncu izveden pristop medsebojnega sodelovanja, kajti vsi udeleženci teh konferenc bodo spoznali svoje kolege iz drugih držav ter se od njih naučili o različnih izobraževalnih sistemih in pogojih za uspešno integracijo našega koncepta.

Digitalna platforma

V podporo delu mreže in pedagogov v šolah bomo zagnali spletno platformo culpeer4change.eu z različnimi gradivi za izobraževalno delo, odprtimi izobraževalnimi viri, moduli za e-učenje ter inovativnimi in zabavnimi oblikami obravnave CTR-jev.

Redna srečanja predstavnikov projektnih partnerjev v zvezi z zgoraj omenjenimi konferencami in strokovna ocena projekta zagotavljajo, da je mogoče delo projekta CULPEER4change optimalno razvijati tudi v bodoče.