Slovenija

MESTNA OBČINA NOVA GORICA

Zelo smo ponosni, da smo del projekta, ki promovira cilje trajnostnega razvoja s kombinacijo kulturnih konceptov in konceptov medvrstniškega učenja ter sodelovanja z mladimi. Kot tak prispeva k viziji projekta Nova Gorica 2020+, mlado, zeleno središče ustvarjalnih energij.

Logo of Nova Gorica

Mestna občina Nova Gorica
Trg Edvarda Kardelja 1
5000 Nova Gorica, Slovenia
tel: 05/335-01-11
fax: 05/302-12-33
mestna.obcina@nova-gorica.si
https://www.nova-gorica.si/

DRUŠTVO HUMANITAS – Center za globalno učenje in sodelovanje

Zelo smo hvaležni in navdušeni, da smo lahko del projekta, zato ker nam omogoča gostovanje kulturnih skupin iz celega sveta na šolah, nevladnih in mladinskih organizacijah. Projekt nam bo omogočil, da približamo potencial gledaliških metod, medkulturnega dialoga in globalnega izobraževanja mladim in njihovim mentorjem ter mentoricam, da bi se lahko naučili novih načinov komuniciranja poleg tistega najbolj razumskega.

Logo of Humanitas

Humanitas
Zemljemerska ulica 12,
1000 Ljubljana, Slovenia
+386 (0) 1 430 03 43
info@humanitas.so
http://www.humanitas.si/