Slovenia

Municipality Nova Gorica

Много сме горди, че сме част от този проект, защото той насърчава SDG, съчетавайки концепции за културно и взаимно обучение и сътрудничество между млади хора и по този начин допринася за визията на Nova Gorica 2020+ като млад и зелен център на креативни енергии.

 

Logo of Nova Gorica

Mestna občina Nova Gorica
Trg Edvarda Kardelja 1
5000 Nova Gorica, Slovenia
tel: 05/335-01-11
fax: 05/302-12-33
mestna.obcina@nova-gorica.si
https://www.nova-gorica.si/

Humanitas

Много сме благодарни и въодушевени да сме част от този проект, защото той ни дава възможност да доведем културни групи от цял свят в наши училища, НПО, младежки организации. Това ще ни помогне да доближим потенциала на театралните методи, междукултурния диалог и глобалното образование както до младежи и обучители, за да можем да общуваме по нови начини.

Logo of Humanitas

Humanitas
Zemljemerska ulica 12,
1000 Ljubljana, Slovenia
+386 (0) 1 430 03 43
info@humanitas.so
http://www.humanitas.si/