Denmark

Municipality of Kalundborg

Община Kalundborg желае да бъде част от този проект, защото искаме да повишим информираността и критичното разбиране на младите хора относно устойчивото развитие. SDG са част от новата стратегия за развитие на община Kalundborg и ще бъде част от новата ни политика за децата и младежта. Затова искаме да насърчаваме включването на оразованието за развитие във формалното и неформалното обучение.

Logo of Kalundborg

Municipality of Kalundborg
Holbaekvej 141 B

4400 Kalundborg, Denmark
+45 22 64 16 20
kalundborg@kalundborg.dk
www.kalundborg.dk         

SPOR Media

В Дания организираме посещения на културни групи от Глобалния Юг от 2004та насам. Това е чудесен начин младежите да учат за живота на другите и същевременно да се забавляват.

Logo of SPOR Media

Spor Media
Elmegade 5, 1. th,

2200, København N
+45 3536 0940
spor@spormedia.dk
https://www.spormedia.dk/

Municipality Sønderborg

Община Sonderborg е сериозно ориентирана спрямо околната среда и устойчивостта. През 2006г. бе лансирана инициатива проект Zero, която целеше да направи общината зона неутрална за CO2 до 2029г. Тя бе последвана от стратегия за устойчивост с икономически, социални, културни и екологични аспекти. През 2017г. Sonderborg стана първия UNESCO Learning City в Дания.

Logo of Sonderborg

Municipality Sonderborg
Rådhustorvet
106400 Sønderborg, Denmark
+45 88 72 64 00
post@sonderborg.dk
http://en.sonderborgkommune.dk/