Nafsi Africa Acrobats (Найроби, Кения)

Nafsi Africa Acrobats е група от съвременни и социално ангажирани творци, които въпреки липсата на образование и икономически ресурси успяват да се опълчат на всички трудности и да постигнат положителна промяна в обществото. Те силно вярват, че дълбоката социална промяна е възможна. Те са вдъхновени, талантливи, имат силни позиции и нямат търпение да се учат и израстват. Те вярват, че имат възможности за задействане на социалните промени.

Nafsi работят целеустремено срещу структурни проблеми в бедните райони на Найроби, като например детски труд, злоупотреба с наркотици или сексуален тормоз. Те искат да дадат на децата без достъп до образование радост и възможности за бъдещето.
Проектът предлага артистична обучителна програма в бедните квартали на Найроби.  Обучителите предоставят ежеседмични тренировки и обучения по акробатика, рисуване, танци и йога.
Групата представя динамична акробатична програма, съчетана с музикални и театрални елементи. В допълнение към използването на множество скокове и балансирани композиции, групата винаги влиза във взаимодействие с публиката.

Представлението

През 2021г., акробатите от Nafsi Africa ще представят акробатично представление, което освен с други теми, се занимава и с проблемите на правата на децата.