Rivers of Meeting (Cabelo Seco, Бразилия)

Групата “AfroRaiz” от проект “Rivers of Meeting” в Cabelo Seco са млади хора, които започват като деца в риск, които не знаят къде е Африка или какво е Амазония. Днес те са творци, водят уъркшопи и са културни мениджъри, които са признати в общността, града и региона. Групата иска да осигури и да защити санитарни, икономически, културни и екологични грижи. За тези цели използват различни методи за преодоляване на съществуващи бариери и реализиране на човешкия потенциал. Те предлагат уъркшопи по музика, танци, изкуства, театър, литература, готварство, създаване на видео и филми. Посредством интеграцията на всички изкуства, тийнейджърите „използват“ своята креативност и своите познания, за да вдъхновяват други общности от региона да разпознаят себе си и околната среда като ключови фактори за устойчивото бъдеще в името на добър живот за всички. Младите творци създават представления и организират уъркшопи, за да запазват спомените и историите от региона живи и да деколонизират фантазията.

Rivers in the sky (Реки в небето)

Дали танците, перкусиите, драконите могат да предпазят най-голямата технология в света от погиване? Това ново танцово и перкусионно представление стъпва на 10 години културни дейности, реализирани от млади творци с афропроизход от общността Cabelo Seco. Представлението  драматизира връзката между живите спомени за колонизацията и робството и житейските планове на модерните хора. Седем силни сцени завършват с 15 мин. уъркшоп и динамична обществена дискусия, ръководена от младите творци.