Slovenia

Municipality Nova Gorica

Jesteśmy bardzo dumni z tego, że uczestniczymy w tym projekcie, ponieważ promuje on Cele Zrównoważonego Rozwoju, łącząc koncepcje kulturowe i partnerskie oraz współpracując z młodymi ludźmi. Jako taki, przyczynia się do wizji Nova Gorica 2020+ jako młodego, zielonego centrum twórczej energii.

Logo of Nova Gorica

Mestna občina Nova Gorica
Trg Edvarda Kardelja 1
5000 Nova Gorica, Slovenia
tel: 05/335-01-11
fax: 05/302-12-33
mestna.obcina@nova-gorica.si
https://www.nova-gorica.si/

Humanitas

Jesteśmy bardzo wdzięczni i podekscytowani, że uczestniczymy w tym projekcie, ponieważ umożliwia nam przyjmowanie grup artystów z całego świata w szkołach, organizacjach pozarządowych i organizacjach młodzieżowych oraz pomaga przybliżyć zarówno młodzieży, jak i nauczycielom potencjał metod teatralnych, dialogu międzykulturowego i edukacji globalnej jako nowych sposobów komunikacji.

Logo of Humanitas

Humanitas
Zemljemerska ulica 12,
1000 Ljubljana, Slovenia
+386 (0) 1 430 03 43
info@humanitas.so
http://www.humanitas.si/