Germany

Miasto Kolonia

We wrześniu 2017 r. Rada Miasta Kolonii postanowiła wykorzystać Cele Zrównoważonego Rozwoju jako podstawę lokalnych inicjatyw i wypełnić swoje zobowiązanie do osiągnięcia tych celów. Miasto Kolonia jest głównym wnioskodawcą Culpeer4change.

Szczególne w tym programie jest to, że skupia się on na kwestiach zmiany klimatu, praw dzieci i migracji, za które Europa jest współodpowiedzialna. Poza tym, wyjątkowo ważny jest dialog ze szczególnie mocno dotkniętymi skutkami tych zjawisk młodymi ludźmi z Global South

Logo City of Cologne

City of Cologne
Mayoralty

Office for European and International affairs
Unter Goldschmied 6
50667 Cologne, Germany
T: +49 221 / 221-26672
F: +49 221 / 221-21849
E: miriam.feldmann@stadt-koeln.de

Büro für Kultur- und Medienprojekte gGmbH

Od prawie 20 lat we współpracy z naszymi partnerami z całego świata prowadzimy działania mające na celu krzewienie idei cultural peer learning. Jesteśmy bardzo podekscytowani na samą myśl o tym, że będziemy mogli zobaczyć, jak to podejście będzie wykorzystywane przez szkoły w innych krajach europejskich, przyczyniając się tym samym do rozwoju procesu globalnej transformacji.

Logo Ufficio per progetti di cultura e media

Büro für Kultur- und Medienprojekte gGmbH
Nernstweg 32
22765 Hamburg, Germany
Tel.: +49(40) 3901407
www.kultur-und-medien.com
buero@kultur-und-medien.com

Institut equalita

Ważne jest, abyśmy zjednoczyli inteligentnych, zaangażowanych ludzi, aby wspólnie działać i tworzyć bardziej zrównoważone społeczeństwo, które jest odpowiedzialne społecznie i ekologicznie. Dlatego też postrzegamy ten projekt jako doskonałą okazję do dostosowania pracy edukacyjnej do globalnego rozwoju, co z kolei ma zapewnić młodym ludziom szczególne wsparcie w pełnieniu roli obywateli świata ze szczególną odpowiedzialnością. Cieszymy się na owocną współpracę i wspaniałe doświadczenia edukacyjne.

Logo Institut equalita

Institut equalita e.V.
Aachener Straße 24
50674 Cologne, Germany

+49 (0) 221 510 88 60 
info@equalita.de

https://www.equalita.de/de/