CULPEER4Change - sieć dla celów zrównoważonego rozwoju

2020-03-19

Sieć CULPEER4Change obejmuje piętnaście gmin, regionów i organizacji pozarządowych (NGO) w Bułgarii, Danii, Niemczech, Włoszech, Austrii, Polsce i Słowenii, a także partnerów z Boliwii i Tanzanii, a jej celem jest sformalizowanie „celów zrównoważonego rozwoju” w edukacji systemy zainteresowanych gmin lub regionów. Stosujemy podejście „kulturalnego uczenia się od siebie” (CULPEER) oraz wymiany i współpracy młodych artystów z „Globalnego Południa”.