CULPEER4Change - Мрежа за цели за устойчиво развитие

19.03.2020

Нашата  мрежа  включва  петнадесет  общини, региони и неправителствени организации (НПО) от България, Дания, Германия, Италия, Австрия, Полша и  Словения,  както  и  партньори  от  Боливия  и Танзания и цели да формализира присъствието на „целите за устойчиво развитие“ в образователните системи на съответните общини или региони. Ние използваме  подхода  на  „взаимно  и  културно обучение” (CULPEER) и обмена и сътрудничеството на млади артисти от т.нар. „Глобален Юг“.